Aarhus Universitetsforlag Menu

Slagmark

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983 og er Danmarks eneste tidsskrift for idéhistorie. Slagmark opstod i studie- og forskningsmiljøet omkring idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor tidsskriftet fagligt set stadig har hjemme, selvom det er uafhængigt af institutionelle interesser og lægger vægt på interdisciplinaritet på tværs af humaniora. I dag udgives tidsskriftet af Forlaget Slagmark, der løbende også udgiver monografier, antologier, kildesamlinger og oversættelser. Ud over at være vejviser til vigtige idéhistoriske kilder og værker, så giver forlaget rum for mere omfattende refleksioner over de vigtigste aktuelle debatemner, end de enkelte tidskriftsnumre tillader.

Selvom mange af Slagmarks tidsskriftsnumre handler om vestlig idéhistorie, så er redaktionen optaget af ideers, artefakters og menneskers grænseoverskridende egenskaber. Vi er lige så interesserede i at forklare politiske og kulturelle nybrud som i at kaste nyt lys over idéhistoriske klassikere. Vi vælger temaer til hvert nummer ud fra vores faglige og intellektuelle nysgerrighed og søger at understøtte artikelforfatternes forsøg på at levere modige og veldokumenterede fortolkninger af tekster, ideer, fænomener og begivenheder. Igennem tiden har Slagmark derfor både aktualiseret gamle tanker og introduceret nye intellektuelle strømninger for et dansk publikum.

I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et Intermezzo med artikler uden for nummerets tema. I sektionen "Slagmark Debat" bringer vi indlæg af kritisk karakter - forstået som både den faglige kritik af akademiske emner og samfundskritik. Hvert nummer indeholder til slut en fyldig anmeldelsessektion. Både debatindlæg og anmeldelser kan desuden findes på Slagmarks hjemmeside. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, kunsthistorikere, sociologer, politologer, litterater og andre, der er interesserede i at tænke med historie.

Slagmarks artikler gennemgår peer review og er registreret på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister.

Slagmark udkommer 2 gange om året.

Mulige bidragydere kan se tidsskriftets aktuelle "call for papers" her og skrivevejledningen her.

Besøg Slagmark's egen hjemmeside. Her kan du også finde tidsskriftsarkiv og forlagets Slagmarks bogudgivelser.

 

Priser:

Abonnement, institutioner                        kr. 370,00 årligt

Abonnement, private                                 kr. 270,00 årligt

Abonnement, studenter                             kr. 235,00 årligt  

Løssalg                                                         kr. 150,00 pr. tidsskrift + porto

For bestilling af enkeltnumre og/eller abonnement, send venligst en e-mail til forlagets administration eller ring 87 15 39 65.