Aarhus Universitetsforlag Menu

Dansk Sproghistorie

Dansk Sproghistorie beskriver på op mod 3.000 sider og med mange illustra­tioner det danske sprogs udvikling og historie fra de tidligste runeindskrifter til det nutidige mangfoldige sprogsamfund.